Patients New Zealand (n=32)

Controls New Zealand (n=9)

Patients United Kingdom (n=26)

Controls United Kingdom (n=16)

Male

Female

Male

Female

Male

Female

Male

Female

Sex

n=8

n=24

n=3

n=6

n=6

n=20

n=6

n=10

Age

57.3 (38-79)

 44.4 (20-73)

57 (40-83)

44.8 (23-63)

51.8 (31-65)

61.9 (40-75)

58.3 (40-73)

44.9 (22-86)

Table 1: Demographic details of participants.