Name of IVS1:
sequence (length in bp)
Animal
host
Sample
location
Anaerovibrio-1:
ggaagacatttctaacaccgagtagctgagtagatgactgtcactgagacagcgtcgtgaggcccccgaaa
acagagcctcaccacactatatttagtgattaacatttagagactgggtgttagaaatggattct (136)
Dairy cattle Japan and USA
Anaerovibrio-2:
ggaagacatttctaacaccgagctactaagttggtgttgcttgatagacagcgtcgtgagagctcgaagagcct
caccacactatatcaaagtgattaacattttagtgactgggtgttaggaatggattct (132)
Dairy cattle USA
Anaerovibrio-3:
ggctgacacgctaacactgaacttttcagcgttagacgacagcgttgccgaagttttgcaaagcaaaaccggct
acgcatttcaaaaagtgctaacacaacttagaatgttgaaaggttgagtgttagcgtggatgct (138)
Beef cattle and pig Canada and USA
Bacteroides-1:
gagaaagttcaacataaagcgttcaatcattcgagagcagcggtaaaaattttcgcttgcgaaaatttttactacgc
gttccaaagcatacaacacatgcagcgaggaatcttgagtgctttatgttgaactttctt (137)
Beef cattle and pig China, Korea, and USA
Faecalibacterium-1 (or IVS-p)2:
gaaagatttttctactccgagttcttcgcgggtctttaaggagagcgtcgatcaatgcgaagcatcgaagatgcgag
cattgatccaggctttatttagaagactaacacaaaggtggagcagagagctgggagtaggaaaatctttt (148)
Chicken and turkey USA
Faecalibacterium-2:
gagcgatttttctactccgagccttttgcagcgtcaatcaatgcggagcattgatttaggcttattaagtaagctgaca
catgcagatggttgggagtagaaaaatcgctt (111)
Chicken and turkey Australia, China, and USA
Faecalibacterium-3:
ggaagatttttctactccgggttctttgcttggctttaaaagagcgtcaatcaatgcggagcattgattcaggctttttaa
agaagactaacacagagatggagcggagagctgggagtaggaaaatctttt (132)
Chicken and turkey China and USA
Faecalibacterium-4:
gggtgaattttctcactgagttttttgcgagtcagccggaagcgccattgatgcgaagcatcaattaggcttattccagt
aaggctgacacaaagggcaaaagactgagtgaggaaattcattc (124)
Beef cattle and pig Korea and USA
Mitsuokella-1:
tttcatcactgaactttaaagagcggactgatgagaggcgtcgtgaatgcgaagcattcaccacacttttataaagtgc
ttaactttaaggctgagtgatgaaaagatgc (110)
Horse, human, and pig Australia, China, India, Spain, and USA
Peptostreptococcus-1:
agggcttactcggaattgagtattctatcagcgttttttcgtttctgaccctagtagtcagattgggagaaacgaaacac
gcactattaagtgcaagtcacgcactattgagtgccagtaaagtagagtattgaattctgagtaagacc (149)
Human USA
Phascolarctobacterium-1:
agagtcttcggtggcggtacggcgataaaatttgcggagcaaattttattacgctcttaaaagtatgcaacacatgcaa
taaggaaccaacacctgaggttttcagtgttggatactcttagtggcg (127)
Human China
Subdoligranulum-1:
gagtaatttttttcactccgaacccttagcttgaagctgaaaggtgagcgtcaatcaacgcgaagcgttgatttaggctt
atttagtaagactaacaccaagcggagggctgggagtgaagaaaattactt (131)
Chicken and turkey      USA
Subdoligranulum-2:
gagttattttctttactccgagttctttgcacgcttccggcaagcggcaattcattttgcgaagcaaaaggaatttaggctt
atttagtaagacgaacacggaaggcagaggattgggagtaaagaaaataactt (135)
Pig Korea and USA
1Name of each IVS begins with the name of its associated bacterial genus.
2Faecalibacterium-1 was previously named and reported as IVS-p [23].
Table 3: Characteristics of the host-specific IVSs identified in silico.