Drug name Average μg/ml Average % RSD
Irbesartan 150.06 100.04 0.17%
Losartan potassium 49.97 99.94 0.16%
Telmisartan 80.16 100.20 0.15%
Valsartan 79.96 99.95 0.13%
Table 2: Repeatability of Irbesartan, Losartan potassium, Telmisartan and Valsartan respectively.