Amino acid residues H2O:D2O DMSO-d6
  φ ψ Φ ψ
S1 - 143 - 129
E2 -137 130 -142 152
I3 -135 123 -134 126
W4 -149 144 -139 122
R5 -156 134 -137 130
D6 -146 119 -125 115
I7 -149 128 -137 118
D8 -148 133 -144 136
F9 -135 - -131 -
Table 4: The backbone torsion angles (φ, ψ) for S1EIWR5DIDF9 averaged over the entire MD trajectory.