HbA1C (%)
  T1DM T2DM
Age Groups    
1 to 5 years 8.4 ± 1.1 (n=22) 7.5 + 1 (n=5)
>5 to 12 years 8.2 ± 1.2 (n=127) 7.9 ± 2.9 (n=42)
>12 to 18 years 8.9 ± 1.7 (n=166) 8.2 ± 2.6 (n=81)
>18 years 9.1 ± 2.0 (n=28) 6.9 ± 2.8 (n=7)
Gender    
Male 8.4 ± 1.5 (n=146) 7.6 ± 2.5 (n=59)
Female 8.7 ± 1.7 (n=195) 8.3 ± 2.7 (n=76)
Treatment Regimens    
Twice daily NPH + RAI 8.6 ± 1.6 (n=145)  
Glargine + RAI 9.9 ± 1.8 (n=114)  
Insulin Pump 8.0 ± 1.1 (n=84)  
Diet alone   5.5 ± 0.5 (n=7)
Oral Agents   6.4 ± 1.4 (n=58)
Oral Agents plus Insulin   9.7 ± 2.4 (n=36)
Only insulin   9.3 ±2.7 (n=33)
Duration of diabetes    
< 1 yr 8.1 ± 1.4 (n=50) 7 ± 1.7 (n=29)
1 to 5 yr 8.6 ± 1.6 (n=160) 7.7 ± 2.6 (n=76)
5 to 10 yr 9 ± 2 (n=102) 10.1 ± 2.5 (n=27)
>10 yr 9.3 ± 1.9 (n=38) 6.9 ± 1.8 (n=2)
P-value <0.004 <0.001
Log books    
Brought in 8.4 ± 1.4 (n=222) 8.2 ± 3.0 (n=20)
Not brought in 8.9 ± 1.8 (n=118) 8.1 ± 2.3 (n=25)
P-value <0.006 <0.9
Completed 8.2 ± 1.4 (n=181) 8.1 ± 2.8 (n=13)
Not completed 9.1 ± 1.6 (n=143) 8.4 ± 2.6 (n=30)
P-value <0.0005 NS
Dose changes reported by subject    
Yes 8.4 ± 1.5 (n=129) 9.4 + 2.9 (n=21)
No 9.0 ± 1.7 (n=211) 9.4 + 2.3 (n=45)
P-value <0.001 NS
Dose changes reported by provider    
Appropriate 8.1 ± 1.3 (n=143) 8.2 + 2.1 (n=23)
Inappropriate 9.1 ± 1.6 (n=153) 10.5 + 2.1 (n=30)
P-value <0.0005 <0.0001
Carrying Glucose Tabs.    
Yes 8.3 ± 1.5 (n=205) 8.2 ± 3.0 (n=12)
No 9.0 ± 1.7 (n=135) 8.2 ± 2.5 (n=33)
P-value <0.0005 <0.9
Primary Caregiver    
Parent 8.4 ± 1.3 (n=165) 7.4 ± 2.0 (n=51)
Child 8.8 ± 1.7 (n=140) 8.2 ± 2.7 (n=67)
Both 8.4 ± 1.8 (n=13) 9.1 ± 3.0 (n=10)
P-value <0.03 0.093
Table 3: Relationship of age, gender, treatment regimens and duration of diabetes with HbA1c.