Parameter TV AE RB PB CR
pDRUG 0.79487 0.79728 0.00241 0.3 94.7
0.08917 0.08767 -0.0015 -1.69 94.9
-0.10709 -0.10695 0.00014 -0.13 96
-0.20814 -0.20246 0.00568 -2.73 95.7
-0.3298 -0.33907 -0.00927 2.81 93.1
0.4316 0.43327 0.00167 0.39 95.1
0.29668 0.29817 0.00149 0.5 95.5
0.14571 0.14878 0.00307 2.11 94.6
0.67165 0.67199 0.00034 0.05 95.3
0.4717 0.47316 0.00146 0.31 95.3
0.6746 0.67622 0.00162 0.24 95.6
βINT 5.09007 5.0831 -0.00697 -0.14 95.7
βDRUG 0.04145 0.04331 0.00186 4.47 95.6
βWEEK -0.13571 -0.13105 0.00466 -3.44 94.2
βDRUG*WEEK -0.2202 -0.22576 -0.00556 2.53 94.1
-0.55422 -0.55922 -0.005 0.9 -
-0.59839 -0.59504 0.00335 -0.56  -
-0.48118 -0.48724 -0.00606 1.26  -
0.1856 0.19185 0.00625 3.37  -
0.46568 0.45882 -0.00686 -1.47  -
0.18233 0.18856 0.00623 3.42  -
-0.53993 -0.52283 0.0171 -3.16 -
-0.9534 -0.94265 0.01075 -1.13 -
Table 3: Results for one proportion, 10 correlation, four skewness, four kurtosis parameters and four linear mixed-effect model coefficients with n=312 rows as in the original data and N=1000 replications. TV, AE, RB, PB and CR stand for true value, average estimate, raw bias, percentage bias and coverage rate, respectively.