Isolates Sugar Fermentation test IMViC Test
Glucose Sucrose Lactose Indole MR VP Citrate
Acid Gas Acid Gas Acid Gas        
Isolate-1 + - - - - - - - - +
Isolate-2 + - + + + - - + + +
Isolate-3 + - - - - - - - - +
Isolate-4 + + - + - + - - - -
Isolate-5 + - + + + - - + + +
Isolate-6 + + - - - - - - - +
Isolate-7 + - + - + - - + + -
Isolate-8 + - + - + - - + + -
Isolate-9 + - + - + - - + + -
Isolate- 10 + + - - - - - - - +
Isolate-11 + - - - - - - - - +
Table 2: Fermentation of sugars and IMViC test revealed by isolates;
+=Positive;
-=Negative