Authors

Nornal values of NT-proBNP (pg/ml)

Mir et al.[7]

103,1 (0-9 years; n = 79)

Dulac et al.[8]

< 100 (5 days-11 years; n=34)

Wu et al.[9]

556,5 (2 months-2 years; n=20)

Butnariu ş.c.

148 (0-3 years; n=16)

Legend: n-number of patients
Table 1: Natriuretic peptide normal values in pediatrics.