Intercalating agent ΔH (kJ/mol) ΔS (J/mol K) -ΔG (kJ/mol) at temperature
308K 319K 329K 338K
activated carbon 7.48 16.41 20.00 13.39 15.00 15.32
carbonnanotubes 22.00 22.72 30.18 26.08 26.17 28.03
Table 3: Thermodynamic parameters for adsorption of hexl mercaptan (2000ppm) onto carbon adsorbent (5g/L).