50:50 ANC:KPF6 (0.1 M), pH 3, 30°C, Flow rate: 1 ml/min
pH K1 K2 K3 R1 R2 α α
2.0              
2.5              
3.0 7.5 9.1 12.3 1.7 2.2 1.2 1.4
3.2 7.6 9.5 13.0 1.7 2.1 1.2 1.4
3.3 4.1 5.0 6.6 1.5 1.7 1.1 1.3
4.0 4.73 5.75 7.7 1.37 1.7 1.2 1.3
Table 4: The effect of 50:50 ANC:KPF6 (0.1 M) on retention factor and enantioselectivity of Atracurium besylate isomers at between pH 2.0 – 4.0.