Compound                                             KIa        % relative peak           Reliabilityc

Peak                                                                                           area ±SDb

1          Ethyl acetate                                                  589          0.12±0.01                      MS; KI

2          But-2-enal                                                     610         0.89±0.06                       MS; KI

3          3-Methylbutanal                                            625          0.17±0.01                      MS; KI

4          2-Methylbutanal                                             635         0.34±0.02                      MS; KI

5          Butanol                                                          639         0.71±0.05                      MS: KI

6          Pentane-2, 3-dione                                        660          0.834±0.06                   MS; KI

7          Valeraldehyde                                                665         1.240±0.10                    MS; KI

8          3-Hydroxybutan-2-one                                  673          15.130±2.10                 MS; KI

9          Isopentenylmetylether                                     676          0.714±0.05                   MS; KI

10        2-Ethylfuran                                                   684          0.117±0.01                   MS; KI

11        n-Heptane                                                     697          1.686±0.26                    MS; KI

12        Pentan-2-ol                                                   704          1.513±0.05                    MS; KI

13        Pyridine                                                         709          4.752±0.93                   MS; KI

14        Pent-2-enal                                                   734          1.263±0.35                    MS; KI

15        Toluene                                                         744          0.539±0.02                    MS; KI

16        3-Methylbut-2-enal                                        753          2.176±0.76                   MS; KI

17        Hexanal                                                         772          2.188±0.81                   MS; KI

18        1-Octene                                                       782          1.181±0.03                    MS; KI

19        3-Methylhep-3-ene                                        793          0.656±0.01                   MS; KI

20        n-octane                                                        798          0.376±0.01                   MS; KI

21        Furfural                                                          810         4.835±0.94                    MS; KI

22        (E)-Hex-2-enal                                              829         6.247±0.55                     MS; KI

23        3-Methylthiopropanal                                     863         0.329±0.01                    MS; KI

24        Heptanal                                                        870         2.426±0.46                    MS; KI

25        3-Methyl octane                                            872         0.765±0.03                     MS; KI

26        2-Butylfuran                                                  886          0.292±0.01                    MS; KI

27        Nonane                                                          894          0.292±0.01                   MS; KI

28        Heptan-2-ol                                                   904          0.726±0.34                   MS; KI

29        Y-Butyrolactone                                            908          1.240±0.05                   MS; KI

30        α-Pinene                                                        920          0.730±0.03                   MS; KI

31        α-Thujene                                                      923          0.304±0.01                   MS; KI

32        Benzaldehyde                                                 929         0.357±0.01                    MS; KI

33        (E) Hept-2-enal                                             934          6.257±1.01                    MS; KI

34        Camphene                                                     938          4.018±0.93                   MS; KI

35        Octan-3-one                                                  959         0.577±0.01                   MS; KI

36        Oct-1-en-3-ol                                               964          0.159±0.01                   MS; KI

37        β-Pinene                                                        968          21.826±3.45                 MS; KI

38        3-Octanol                                                      974          0.146±0.01                   MS; KI

39        2-Pentylfuran                                                 979          0.459±0.02                   MS; KI

40        Hept-2, 4-dienal                                            983          0.027±0.01                   MS; KI

41        1, 2, 4-Trimethylbenzene                                984          0.136±0.01                   MS; KI

42        (Z) Hex-3-enylacetate                                    986          0.365±0.01                   MS; KI

43        Myrcene                                                        989          0.569±0.02                   MS; KI

44        Hexylacetate                                                  991          2.439±0.67                   MS; KI

45        α-Phellandrene                                              997          3.132±0.85                    MS; KI

46        n-Decane                                                      1000        0.354±0.01                    MS; KI

47        α-Terpinene                                                   1009        0.113±0.01                   MS; KI

48        P-Cymene                                                     1019        0.349±0.01                   MS; KI

49        β-Phellandrene                                              1021        0.523±0.02                    MS; KI

50        Limonene                                                      1022        0.545±0.03                    MS; KI

51        Butylcyclohexane                                           1025        0.798±0.55                   MS; KI

52        (E) Oct-3-enal                                              1033        0.105±0.01                   MS; KI

53        3-Octen-2-one                                              1035        0.133±0.01                   MS; KI

54        (E)-β-Ocimene                                              1037        0.060±0.01                   MS; KI

55        Decahydronaphthalene                                   1041        0.436±0.02                   MS; KI

56        Y-Terpinene                                                  1055        0.278±0.01                    MS; KI

57        2-Methyldecane                                            1064        0.083±0.01                    MS; KI

58        α-Terpinolene                                                1082        0.100±0.01                   MS; KI

59        n-Undecane                                                  1100        0.118±0.01                   MS; KI

60        Nonanal                                                        1101        0.036±0.01                   MS; KI

61        Pentylcyclohexane                                         1128        0.722±0.01                    MS; KI       

 


aKovats indices for a DB-5 capillary column
bStandard deviation (3 replicates)
cReliability of identification: MS, mass spectrum identification using Libraries; KI,
Kovats index in agreement with literatures [Buttery et al., 1975; Lovegren et al., 1979;
Del Rosario et al., 1984; Rembold et al., 1989; Oomah et al., 2007; Barra et al., 2007]
Table 4: Volatile flavour compounds of roasted (150°C) chickpea obtained by HSSPME.