S. No. Name of germplasm Disease incidence Scale S. No. Name of germplasm Disease incidence Scale
1. EC-9826 17 MR 101. EC-322646 9.25 R
2. EC-41656 9.28 R 102. EC-822659 1.76 R
3. FR-3 17.50 MR 103. EC-822681 2.49 R
4. Kanpur 41/2 9.58 R 104. EC-199749 1.98 R
5. GS-204 25.49 MS 105. SJKO-2 34.69 MS
6. GS-232 38.00 MS 106. SJKO-6 2.76 R
7. GS-344 8.95 R 107. SJKO-7 3.55 R
8. GS-362 14.37 R 108. SJKO-10 26.66 MS
9. H-22 8.14 R 109. SJKO-18 2.69 R
10. H-42 10.06 MR 110. SJKO-22 7.00 R
11. HY-38 26.87 MS 111. SJKO-25 14.77 MR
12. LCFR-7 29.46 MS 112. SJKO-60 3.96 R
13. ILS-169 8.13 R 113. SJKO-62 2.78 R
14. KL-31 41.00 MS 114. SJKO-63 3.84 R
15. Jabalpur local 13.6 MR 115. RSJ-29 3.98 R
16. KL-176 8.0 R 116. KL-225 13.00 MR
17. Kangra local 5.47 R 117. RKY-9 5.56 R
18. Kala-2 54.00 S 118. RKY-15 9.15 R
19. KP-4 66.66 S 119. RJK-20 3.46 R
20. KP-13-13 17.20 MR 120. NP (RR)-44 3.00 R
21. L-35 18.23 MR 121. ES-1462 5.17 R
22. L-36 12.00 MR 122. ES-1476 1.96 R
23. Mayur Bhanjan Local 9.79 R 123. Barner 4.00 R
24. LCK-11 10.15 MR 124. ES-16381 3.25 R
25. LCK-41 45.00 MS 125. FRU-12 5.75 R
26. LCK-8504 11.30 MR 126. C.F. Lalhi FC 6.10 R
27. LCK-88311 9.25 R 127. GS-51 4.20 R
28. LS-3 7.25 R 128. Nagar Kot 7.49 R
29. NP (RR)-18 7.64 R 129. Kiran 10.00 R
30. MS-3 48.11 MS 130. EC-384154 8.44 R
31. MS-4 32.00 MS 131. H-8 14.33 MR
32. NCL-3512 10.50 MR 132. H-10 15.67 MR
33. T-397 3.00 R 133. R-204 x4129 14.00 MR
34. No-7 2.96 R 134. ECL-27 5.36 R
35. No-11 2.00 R 135. H-43 10.27 MR
36. No-16 6.59 R 136. JRF-1 (8) 5.39 R
37. No-18 13.10 MR 137. GS-401 11.33 MR
38. No-22 9.50 R 138. GS-407 12.52 MR
39. No-348 7.50 R 139. H-5 3.47 R
40. NP-19 8.53 R 140. H-ll 14.55 MR
41. NP-47 46.70 MS 141. H-12 13.10 MR
42. NP-26 6.57 R 142. H-17 15.12 MR
43. NP-115 37.80 MS 143. H-15 12.52 MR
44. NPHY-38 15.50 MR 144. H-24 35.20 MS
45. POLF-5 31.90 MS 145. H-25 8.40 R
46. POLF 27.92 MS 146. Meera 14.35 MR
47. OP-2-2 28.15 MS 147. ICAR-2 5.72 R
48. POLF-2 14.96 MR 148. JLS-293 4.96 R
49. POLF-16 5.00 R 149. JRF-3 2.55 R
50. POLF-17 8.75 R 150. POLF-23 4.16 R
51. POLF-36 7.10 R 151. KL-168 38.00 MS
52. RL-8-1 5.25 R 152. KS-169 43.19 MS
53. RL-39-4 8.00 R 153. KP-8 19.20 MR
54. RLC-23 3.96 R 154. L-18 5.42 R
55. P-650 5.85 R 155. No.6
LCK-87312
5.00 R
56. POLF-33 13.10 MR 156. LCK-8722 4.54 R
57. RLC-3 7.00 R 157. No.-294 4.36 R
58. RLC-7 6.49 R 158. ES-44 39.10 MS
59. RLC-34 8.00 R 159. L-43 36.79 MS
60. OR-l-4 6.20 R 160. LCK-152 37.15 MS
61. F-42 24.72 MR 161. LCK-9436 21.00 MR
62. POLF-11 14.28 MR 162. LCK-852 6.75 R
63. POLF-34 6.30 R 163. 1420 MH- 21 1.50 R
64. POLF-25 3.00 R 164. 40-41-561 34.12 MS
65. POLF-30 20.10 MR 165. 40-41-562 38.47 MS
66. R-552 5.75 R 166. NP-40 5.00 R
67. RLC-52 3.43 R 167. NP-65 31.20 MS
68. 5-93-3 18.00 MR 168. NP-66 26.19 MS
69. 5-91.35 60.00 S 169. NP-71 6.54 R
70. Sagar Local 7.15 R 170. Rashrni 22.73 MR
71. 4-6 7.58 R 171. NP-112 26.55 MS
72. KL-1 11.20 MR 172. NPHY-37 39.09 MS
73. LC-2014 6.00 R 173. POLF-15 7.56 R
74. LC-2021 2.96 R 174. POLF-129 10.25 MR
75. LC-2032 5.45 R 175. PKY-2 11.00 MR
76. LC-2127 20.33 MR 176. POLF-30 3.47 R
77. LC-2045 7.14 R 177. POLF-39 4.10 R
78. LCK-9303 3.49 R 178. NP (RR)-193 16.00 MR
79. LCK-9320 3.63 R 179. 67-RLC-45 10.72 MR
80. RLC-55 6.92 R 180. LC-2002 1.43 R
81. S-91-11 42.00 MS 181. LC-2023 25.59 MS
82. S-91-25 7.33 R 182. LC-2057 9.52 R
83. S-801 3.10 R 183. S-91-26 18.61 MR
84. Sirmor-2 6.30 R 184. KL-178 16.70 MR
85. Jabalpur-9 5.00 R 185. LCK-9414 1.75 R
86. JLT-26 3.22 R 186. RL-56-6-2 4.84 R
87. KL-134 3.10 R 187. RL-903 23.15 MR
88. KL-168 44.00 MS 188. KFS-11 14.92 MR
89. LC-2057 12.72 MR 189. LCK-8504 9.15 R
90. LCK-9119 6.74 R 190. SJKO-17 20.52 MR
91. LCK-9312 8.18 R   Chambal (SC) 78.3 HS
92. LCK-9324 4.44 R 191. SJKO-20 10.49 MR
93. LCK-9436 2.43 R 192. SJKO-42 6.22 R
94. EC-1398 3.15 R 193. EC-41590 4.24 R
95. EC-1402 1.43 R 194. BRM-13 2.89 R
96. EC-1497 2.20 R 195. S-91-25 5.00 R
97. EC-1352 2.49 R 196. KL-217 10.29 MR
98. EC-9204 1.96 R 197. KL-220 12.55 MR
99. EC-9828 2.15 R 198. KL-221 4.45 R
100. EC-23595 1.66 R 199. KL-223 3.72 R
        200. KL-227 7.84 R
Abbreviation: R: Resistant, MR: Moderately Resistant, MS: Moderately Susceptible, S: Susceptible, HS: Highly Susceptible
Table 2: Reaction of linseed germplasm/varieties against Fusarium oxysporum f. sp. lini (2010-11).