Pf CHA0 G1 G2 G8 C2
Biochemical methods Catalase + + + + +
Oxidase + + + + +
Hugh-LeifsonĀ¢s Oxidation/fermentation test Oxd Oxd Oxd Oxd Oxd
Arginine Dihydrolase + + + + +
Gram nature -ve -ve -ve -ve -ve
Morphology Cell shape Rod rod rod rod rod
Molecular method ITS(560bp)Amplification + + + + +
Table 1: Identification of fluorescent pseudomonad by biochemical and molecular methods.