αHHV  
    - + Total
T
H
+ (group 1) 9484 56 9540
- (group 2) 1500799 6033 1506832
  Total 1510283 6089 1516372
 
      .95 Confidence Intervals
    Observed Lower limit Upper limit
  Risk Ratio 1.4661 1.1272 1.906
  Odds Ratio 1.4689 1.1282 1.9125
 
    Chi-Square  
  Phi Yates Pearson  
    7.8 8.26  
  p 0.00523 0.004053  
Table 1A: Statistical analyses of odds ratio of all age groups; Of total population, p value < 0.005