αHHV  
    - + Total
T
H
+ (group 1) 2999 13 3012
- (group 2) 753736 3156 756892
  Total 756735 3169 759904
 
      .95 Confidence Intervals
    Observed Lower limit Upper limit
  Risk Ratio 1.03 0.6 1.78
  Odds Ratio 1.03 0.6 1.78
 
    Chi-Square  
  Phi Yates Pearson  
    0 0.02  
  p 1 0.88  
Table 1C: Statistical analyses of odds ratio of all age groups; Of all males, p value is 0.88