αHHV  
    - + Total
T
H
+ (group 1) 8787 51 8838
- (group 2) 1504000 3200 1507200
  Total 1512787 3251 1516038
 
      .95 Confidence Intervals
    Observed Lower limit Upper limit
  Risk Ratio 2.82 2.15 3.70
  Odds Ratio 2.83 2.16 3.72
 
    Chi-Square  
  Phi Yates Pearson  
    59.75 61.55  
  p <.0001 <.0001  
Table 2A: Statistical analyses of odds ratio over 21 years of age; Of total population, p value < 0.001