Molarity of L-proline B-coefficient(dm3/2/mol1/2) A-coefficient( dm3/mol)
  298.15 K 308.15 K 318.15 K 298.15 K 308.15 K 318.15 K
Potassium chloride
0.01 0.149 0.283 0.488 0.062 0.048 0.042
0.03 0.179 0.308 0.496 0.039 0.035 0.029
0.05 0.278 0.403 0.658 0.038 0.034 0.02
Potassium bromide
0.01 0.511 0.669 0.938 0.05 0.041 0.035
0.03 0.588 0.81 1.103 0.034 0.031 0.019
0.05 0.625 0.849 1.116 0.027 0.019 0.013
Potassium iodide
0.01 0.903 1.177 1.525 0.043 0.035 0.031
0.03 1.037 1.325 1.706 0.032 0.026 0.016
0.05 1.137 1.451 1.889 0.025 0.016 0.004
Table 6: Values of A and B coefficients for potassium chloride, potassium bromide and potassium iodide in different aqueous mixtures 0.01M L-proline , 0.03M L-proline, 0.05M L-proline at different temperatures.