Δ Discounted DALYS relative to baseline

Δ Discounted Costs ($ millions) relative to baseline

Ratio of $ saved (-) or $ spent (+) to DALYs averted or incurred.  Positive ratios are Incremental Cost Effectiveness Ratio (ICER) $ per DALY averted.     

Bangladesh

Mean

SD

Mean

SD

Median

Interquartile Range

Notes

Stop SIAs (SS)

2.34E+06

9.09E+05

-44

(7)

-$19

(-14:

-28.9)

[1]

95% Reduction by 2015

-1.88E+06

4.71E+05

61

(4)

$34

(26:

44)

 

98% Reduction by 2020

-1.78E+06

4.95E+05

74

(5)

$42

(33:

54)

 

Eradication 2020 (E2020)

-1.96E+06

4.50E+05

156

(4)

$81

(67:

102)

 

Eradication 2025 (E2025)

-1.96E+06

4.52E+05

164

(4)

$85

(70:

108)

 

Eradication 2020 & Stop MCV2

-1.97E+06

4.49E+05

71

(4)

$36

(29:

48)

 

Eradication 2025 & Stop MCV2

-1.94E+06

4.46E+05

102

(4)

$55

(43:

68)

 

Ethiopia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stop SIAs (SS)

1.05E+07

1.69E+06

-26

(5)

-$3

(2.0:

3.1)

[1]

95% Reduction by 2015

-4.38E+06

1.14E+06

197

(4)

$43

(38:

56)

 

98% Reduction by 2020

-4.63E+06

1.17E+06

394

(4)

$86

(72:

107)

 

Eradication 2020 (E2020)

-6.03E+06

1.01E+06

534

(3)

$91

(78:

101)

 

Eradication 2025 (E2025)

-5.74E+06

1.20E+06

644

(4)

$112

(96:

132)

 

Eradication 2020 & Stop MCV2

-6.07E+06

1.07E+06

376

(4)

$64

(54:

71)

 

Eradication 2025 & Stop MCV2

-5.94E+06

9.82E+05

506

(3)

$86

(76:

97)

 

Uganda

 

 

 

Stop SIAs (SS)

5.09E+06

9.00E+05

-7

(4)

-$1

(-2:

-.8)

[1]

95% Reduction by 2015

-2.15E+06

6.48E+05

154

(3)

$72

(59:

90.5)

 

98% Reduction by 2020

-2.37E+06

6.49E+05

281

(3)

$119

(100:

147)

 

Eradication 2020 (E2020)

-3.34E+06

5.63E+05

393

(3)

$118

(106:

135)

 

Eradication 2025 (E2025)

-3.26E+06

5.40E+05

478

(3)

$147

(133:

167)

 

Eradication 2020 & Stop MCV2

-3.29E+06

6.08E+05

293

(3)

$89

(78:

103)

 

Eradication 2025 & Stop MCV2

-3.25E+06

5.69E+05

383

(3)

$119

(106:

134)

 

Brazil

 

 

 

Eradication 2020 (E2020)

-9.29E+01

6.80E+01

-41

(.6)

-$432,000

(-280,000:

-630,000)

[2]

Eradication 2025 (E2025)

-6.80E+01

7.10E+01

-31

(.6)

-$394,000

(-227,000:

-658,000)

 

Eradication 2020 & Stop MCV2

-9.96E+01

5.54E+01

-68

(.6)

-$748,000

(-510,000:

-1,043,000)

 

Eradication 2025 & Stop MCV2

-7.54E+01

6.54E+01

-52

(.6)

-$646,000

(-391,000:

-1,175,000)

 

Colombia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eradication 2020 (E2020)

-3.30E+02

5.41E+02

-12

(3)

-$70,000

(-37,000:

-92,600)

[2]

Eradication 2025 (E2025)

-2.97E+02

5.46E+02

-9

(3)

-$58,000

(-27,100:

-87,100)

 

Eradication 2020 & Stop MCV2

-3.28E+02

5.42E+02

-21

(3)

-$122,000

(-62,800:

-169,700)

 

Eradication 2025 & Stop MCV2

-3.05E+02

5.46E+02

-16

(3)

-$103,000

(-43,500:

-146,000)

 

Tajikistan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eradication 2020 (E2020)

-9.63E+03

3.15E+03

14

(1)

$1,500

(1,900:

1,200)

[2]

Eradication 2025 (E2025)

-6.45E+03

3.00E+03

12

(1)

$1,800

(2,800:

1,400)

 

Eradication 2020 & Stop MCV2

-9.74E+03

2.71E+03

9

(1)

$1,000

(1,300:

800)

 

Eradication 2025 & Stop MCV2

-7.06E+03

2.78E+03

9

(1)

$1,300

(1,800:

900)

 

[1]  Stop SIAs option is cost saving, but increases the DALY burden

[2] Eradication options in Brazil, Colombia, and Tajikistan save money and lower DALY burden. ICER column gives ratio in which these benefits accumulate

Baseline Levels

Bangladesh

Ethiopia

Uganda

Brazil

Colombia

Tajikistan

 

Discounted DALYS

1.9 M

6.3 M

3.5 M

131

325

11.4K

 

Discounted  Costs

$170M

$157M

$94M

$192M

$55M

$15M

 

Table 3: Δ DALYs Δ Costs ICERS under 6 scenarios.