σ1 Receptor Binding Parameters

σ2 Receptor Binding Parameters

Compound

IC50 (nM)

Ki (nM)

Hill Slope

IC50 (nM)

Ki(nM)

Hill Slope

1, (Z)-IA-SA4503

15.45 ± 1.91

10.67 ± 1.32

1.01 ± 0.09

18.78 ± 1.24

16.71 ± 1.20

1.15 ± 0.04

2, (E)-IA-SA4503

24.48 ± 1.85

16.91 ± 1.28

1.06 ± 0.08

20.45 ± 2.23

18.20 ± 1.99

0.96 ± 0.01

ao-BON

6.4 ± 0.7

NR

NR

10.2 ± 1.9

NR

NR

am-BON

8.9 ± 2.8

NR

NR

54.5 ± 6.6

NR

NR

bSA4503

6.67 ± 0.30

4.63 ± 0.21

1.23 ± 0.06

70.93 ± 4.86

63.09 ± 4.33

0.88 ± 0.05

Binding parameters for 1 and 2 are means ± SEM for four to six assays, each performed in duplicate. aData from [15]. bData from [19]. NR = not reported
Table 2: σ Receptor binding parameters for SA4503 and iodinated analogs of SA4503.