Compound Consensus Score
7 431
8a 251
8b 252
10a 291
10b 334
15a 315
15b 53
Novobiocin 538
Table 1: Molecular modeling consensus scores of Bnzothiazole and 2-thioxoimidazolidin-4-one thioglycosides thioglycosides 7, 8a, 8b, 10a, 10b, 15a,15b and Novobiocin.