Traumatized ear (n=522) Contralateral normal ear (n=522) p value
ac (air conduction) (500 Hz; 1,2,3KHz) 30.5 ± 11.0 10.5 ± 6.2 0.00
bc (bone conduction) (500 HZ; 1,2,3 KHz ) 9.2 ± 5.4 7.3 ± 4.9 >0.05
ab gap (air-bone) (500 HZ; 1,2,3 KHz) 23. 6 ± 10.8 4.3 ± 4.3 0.001
Table 4: Mean hearing level of traumatized and contralateral ear.