Sl. No. Name of the Plant Partused Zone of Inhibition in different solvent extracts (mm)                     S
P   C   E   M   A   C  
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 DMF Ketoconazole
1 AchyranthesasperaL. L 07.66 ± 1.15 06.20 ± 1.00 11.00 ± 0.00 06.33 ± 1.52 07.00 ± 0.00 05.33 ± 1.52 05.33 ± 1.52 07.00 ± 0.00 04.50 ± 0.00 NA NA 17. 66 ± 0.57
2 Aeglemarmelos(L.) L 07.00 ± 0.00 04.00 ± 1.00 06.33 ± 1.52 04.33 ± 1.52 10.33 ± 1.52 05.33 ± 1.52 05.33 ± 1.52 NA 06.33 ± 1.52 NA NA 18. 33 ± 1.52
3 Allium cepa Linn. B 05.00 ± 0.00 04.66 ± 1.15 04.66 ± 1.15 04.33 ± 1.52 04.66 ± 1.15 NA 10.00 ± 0.00 05.00 ± 0.00 06.00 ± 1.00 05.00 ± 0.00 NA 12. 33 ± 1.52
4 Allium sativamL. B 07.33 ± 0.57 06.66 ± 0.57 11.33 ± 0.57 06.66 ± 0.57 07.00 ± 0.00 05.66 ± 0.57 05.00 ± 0.00 07.00 ± 0.00 NA NA NA 17. 33 ± 1.52
5 Aloe veraL. L 08.66 ± 1.15 04.00 ± 0.00 05.33 ± 0.57 04.66 ± 0.57 07.00 ± 0.00 07.33 ± 0.57 06.66 ± 0.57 06.66 ± 1.15 05.33 ± 0.57 NA NA 18. 33 ± 1.52
6 AmaranthusspinosusL. L 07.00 ± 0.00 05.00 ± 1.00 05.33 ± 1.52 05.66 ± 1.52 05.00 ± 0.00 05.00 ± 1.00 07.33 ± 1.15 04.66 ± 1.57 05.00 ± 1.00 NA NA 18. 33 ± 1.52
7 AnnonareticulataL. L 05.66 ± 0.57 04.00 ± 0.00 05.00 ± 1.00 04.33 ± 0.57 08.66 ± 0.57 05.00 ± 0.00 07.00 ± 0.00 04.66 ± 0.57 05.33 ± 1.15 04.00 ± 0.00 NA 21. 66 ± 1.15
8 AnnonasquamosaL. L 07.00 ± 0.00 05.00 ± 0.00 06.66 ± 1.52 06.33 ± 1.15 07.00 ± 0.00 06.66 ± 0.57 07.00 ± 0.00 06.33 ± 0.57 07.66 ± 1.57 NA NA 20. 33 ± 1.52
9 ArgemonemexicanaL. L 05.66 ± 1.52 04.00 ± 0.00 0.66 ± 0.57 04.66 ± 1.52 05.33 ± 1.52 04.33 ± 0.57 05.66 ± 1.52 04.00 ± 0.00 04.66 ± 0.57 NA NA 15. 66 ± 0.57
10 AzadirachtaindicaA.Juss. L 05.00 ± 0.00 06.66 ± 0.57 05.33 ± 0.57 07.00 ± 0.00 08.66 ± 0.57 05.33 ± 1.52 07.66 ± 0.57 10.00 ± 0.00 04.33 ± 0.57 NA NA 24.00 ± 1.00
11 BergerakoenigiiL. L 05.66 ± 0.57 04.00 ± 0.00 07.00 ± 0.00 05.33 ± 0.57 10.33 ± 1.52 06.66 ± 1.52 06.33 ± 1.52 05.33 ± 1.52 07.66 ± 1.52 05.66 ± 1.57 NA 18.00 ± 1.00
12 Buteamonosperma(Lam.) Taub. L 06.66 ± 1.52 05.00 ± 0.00 07.66 ± 1.52 06.66 ± 1.52 08.33 ± 1.52 05.00 ± 0.00 08.66 ± 1.52 08.66 ± 1.52 04.33 ± 0.57 NA NA 19. 66 ± 0.57
13 Cajanuscajan(L.)Mill. L 07.66 ± 1.57 05.00 ± 1.00 06.00 ± 1.00 05.00 ± 1.00 06.00 ± 1.00 05.66 ± 1.57 06.66 ± 1.57 05.00 ± 1.00 NA NA NA 22. 33 ± 1.52
14 CalotropisgiganteaL. L 06.66 ± 1.57 06.00 ± 1.00 07.33 ± 0.57 06.66 ± 1.57 06.66 ± 1.57 06.33 ± 0.57 06.33 ± 0.57 06.66 ± 1.57 05.66 ± 1.57 NA NA 19. 33 ± 1.52
15 Carica papaya L. L 05.00.0.00 05.00 ± 0.00 07.00 ± 1.00 05.00 ± 0.00 07.66 ± 0.57 04.33 ± 0.57 07.00 ± 0.00 05.00 ± 1.00 08.00 ± 0.00 05.66 ± 1.57 NA 16. 33 ± 1.52
16 Ceasalpiniabonducella (L.) Flem. S 13.66 ± 1.57 08.33 ± 1.15 13.00 ± 0.00 07.33 ± 1.15 12.33 ± 1.15 07.33 ± 1.15 10.66 ± 1.57 07.33 ± 1.15 05.00 ± 0.00 NA NA 23. 66 ± 0.57
17 Celosia argenteaL. S 05.33 ± 1.52 05.33 ± 1.15 06.33 ± 1.52 05.66 ± 0.57 07.33 ± 1.52 05.33 ± 0.57 11.33 ± 0.57 04.33 ± 1.52 05.33 ± 0.57 NA NA 18. 33 ± 1.52
18 Citrus medicaL. L 08.00 ± 0.00 05.33 ± 0.57 10.00 ± 0.00 08.66 ± 1.52 11.66 ± 0.57 06.00 ± 0.00 10.33 ± 0.57 07.66 ± 1.52 04.33 ± 1.15 NA NA 15.00 ± 0.00
19 Coccinia indica Wt. &Arn. L 10.00 ± 0.00 05.66 ± 0.57 07.33 ± 1.15 05.33 ± 0.57 10.33 ± 1.15 06.66 ± 1.52 07.33 ± 0.57 06.33 ± 1.15 19.33 ± 1.15 07.66 ± 1.57 NA 18.00 ± 0.00
20 Corchorusoleterius L. S 07.00 ± 0.00 NA 19.66 ± 0.57 05.33 ± 1.15 21.00 ± 0.00 05.33 ± 0.57 08.66 ± 1.52 05.00 ± 0.00 11.33 ± 1.15 05.66 ± 1.57 NA 18.00 ± 0.00
21 CoriandrumsativamL. A 05.33 ± 1.15 04.00 ± 0.00 07.33 ± 0.57 04.33 ± 1.15 09.00 ± 0.00 05.33 ± 0.57 07.33 ± 1.15 04.33 ± 1.15 06.66 ± 1.52 NA NA 24. 66 ± 1.15
22 CryptolepisbuchananiiRoem&Schult. A 07.00 ± 0.00 05.66 ± 1.52 07.66 ± 1.52 07.00 ± 0.00 07.33 ± 0.57 05.66 ± 1.52 07.00 ± 0.00 06.01 ± 0.00 05.33 ± 0.57 NA NA 19.00 ± 0.00
23 Curcuma longa Linn. R 18.66 ± 1.52 09.33 ± 0.57 11.33 ± 1.15 08.33 ± 1.15 07.33 ± 0.57 06.00 ± 0.00 09.33 ± 1.15 05.66 ± 1.52 07.01 ± 0.00 05.66 ± 1.57 NA 18.00 ± 0.00
24 DalbergiasissoRoxb. L 05.33 ± 1.52 05.66 ± 0.57 06.66 ± 1.57 05.66 ± 1.52 07.33 ± 1.52 05.66 ± 0.57 07.66 ± 0.57 05.66 ± 1.52 06.66 ± 1.52 NA NA 17. 66 ± 1.15
25 DaturametelL. L 05.66 ± 1.57 05.66 ± 0.57 07.66 ± 1.52 05.66 ± 0.57 06.66 ± 1.52 04.66 ± 1.57 06.66 ± 1.52 05.66 ± 0.57 06.33 ± 1.52 NA NA 17. 33 ± 1.52
26 EmblicaofficinalisGaertn. L 06.33 ± 1.52 05.33 ± 1.52 10.00 ± 0.00 05.33 ± 1.52 13.66 ± 1.57 06.33 ± 1.52 07.33 ± 1.15 05.33 ± 1.52 04.66 ± 0.57 NA NA 20.00 ± 0.00
27 Euphorbia tirucalliL. L NA NA 04.66 ± 0.57 04.00 ± 0.00 05.66 ± 1.52 04.33 ± 1.52 06.33 ± 1.52 05.66 ± 0.57 NA NA NA 18. 66 ± 0.57
28 FicusracemosaL L 05.66 ± 0.57 05.66 ± 1.57 05.33 ± 1.52 05.66 ± 0.57 09.66 ± 0.57 07.33 ± 1.15 07.33 ± 1.52 04.66 ± 1.52 07.33 ± 1.15 05.33 ± 1.52 NA 20.00 ± 1.00
29 Gymnosporiamontana(Roth)Benth L 06.66 ± 1.57 05.66 ± 1.57 08.33 ± 1.15 05.66 ± 0.57 11.33 ± 1.15 05.00 ± 0.00 11.00 ± 1.00 06.00 ± 0.00 06.66 ± 1.57 NA NA 16.00 ± 0.00
30 Hibiscus rosa-sinensis L. F 07.33 ± 1.52 05.33 ± 1.52 06.33 ± 1.52 04.66 ± 0.57 06.00 ± 1.00 05.33 ± 1.15 08.00 ± 0.00 04.00 ± 1.00 04.00 ± 1.00 NA NA 19.00 ± 0.00
31 Hyptissuoveolens (L.)Poit. L 06.66 ± 1.52 05.66 ± 1.57 07.00 ± 0.00 05.33 ± 1.15 07.66 ± 1.52 06.33 ± 1.15 06.66 ± 0.57 05.33 ± 1.52 04.66 ± 0.57 NA NA 19.00 ± 1.00
32 IxoracoccineaL F 05.00 ± 0.00 04.33 ± 1.15 06.33 ± 1.15 05.33 ± 0.57 06.33 ± 1.15 05.00 ± 0.00 07.33 ± 1.15 05.66 ± 1.52 05.66 ± 1.52 NA NA 16.00 ± 0.00
33 JatrophaglanduliferaRoxb. L 05.33 ± 1.52 04.33 ± 1.15 07.66 ± 1.52 05.00 ± 0.00 06.66 ± 0.57 05.33 ± 1.15 07.66 ± 1.57 05.66 ± 1.52 06.33 ± 0.57 NA NA 19.00 ± 0.00
34 Lantana camaraL. L NA NA66 ± 1.52 05.66 ± 1.57 04.33 ± 1.15 NA NA 05.66 ± 1.52 NA NA NA NA 19. 66 ± 1.15
35 LawsoniainermisLinn. L 04.00 ± 0.00 04.33 ± 1.15 13.33 ± 1.52 06.33 ± 0.57 12.66 ± 1.52 05.33 ± 1.15 09.66 ± 1.57 05.33 ± 1.15 05.33 ± 0.57 NA NA 24. 33 ± 1.52
36 Lycopersiconesculentum L. L 08.66 ± 1.52 05.33 ± 1.52 09.33 ± 1.15 05.00 ± 0.00 06. 3 ± 1.15 05.66 ± 1.52 09.33 ± 0.57 04. 3 ± 1.15 10. 3 ± 0.57 05.66 ± 1.57 NA 17. 66 ± 0.57
37 Mangifera indica Linn. L 05.33 ± 1.52 05.33 ± 1.15 07.66 ± 1.57 06.00 ± 0.00 06.33 ± 1.52 05.66 ± 1.57 06.33 ± 0.57 04.00 ± 0.00 05. 3 ± 1.15 NA NA 19.00 ± 1.00
38 MenthaviridisL. A NA 04.66 ± 1.52 04.00 ± 1.00 04.66 ± 1.52 04.33 ± 0.57 04.00 ± 1.00 04.33 ± 0.57 04. 6 ± 1.57 NA NA NA 18.50 ± 0.00
                             
39 Milletiapinnata(L.) L 07.00 ± 1.00 09.33 ± 1.52 10.00 ± 1.00 10.00 ± 1.00 08.66 ± 1.52 10.00 ± 1.00 08.66 ± 1.52 09. 00 ± 1.00 05.66 ± 1.52 NA NA 18. 33 ± 1.52
  Panigrahi                          
40 Momordicacharantia L. L 07.33 ± 1.52 06.33 ± 1.52 07.00 ± 1.00 06.33 ± 0.57 06.33 ± 0.57 05.00 ± 1.00 06.66 ± 0.57 05.33 ± 1.52 NA NA NA 18. 66 ± 0.57
41 NeriumodorumSolander. L 05.33 ± 1.52 04. 66 ± 1.57 04. 00 ± 1.00 04. 66 ± 0.57 07. 33 ± 1.15 06. 00 ± 1.00 06. 33 ± 1.15 06. 33 ± 1.52 NA NA NA 21. 33 ± 1.52
42 Ocimum sanctum L. A 06.00 ± 1.00 04. 33 ± 1.52 07. 33 ± 0.57 NA 05. 66 ± 1.52 04. 33 ± 1.15 05. 66 ± 0.57 04. 00 ± 1.00 04. 66 ± 0.57 NA NA 20. 66 ± 0.57
43 Piper nigrumL. S 04.00 ± 1.00 07. 33 ± 0.57 NA 05. 00 ± 1.00 06. 66 ± 1.57 05. 33 ± 1.52 08. 00 ± 1.00 05. 33 ± 0.57 04. 66 ± 1.57 NA NA 16. 33 ± 1.52
44 PlumbagozeylanicaL. L 07.33 ± 0.57 04. 66 ± 0.57 06. 00 ± 1.00 05. 33 ± 0.57 08. 33 ± 1.52 04. 00 ± 1.00 08. 33 ± 0.57 05. 33 ± 1.52 08. 66 ± 1.57 05.66 ± 1.57 NA 22.00 ± 1.00
45 RicinuscommunisL. S 07.66 ± 0.57 05. 66 ± 1.57 06. 66 ± 0.57 05. 66 ± 1.52 10. 66 ± 0.57 05. 33 ± 1.52 08. 66 ± 1.57 05. 66 ± 0.57 04. 33 ± 1.52 NA NA 18. 66 ± 1.15
46 Santalum album L. L 04. 66 ± 1.57 04. 33 ± 1.15 04. 66 ± 0.57 06. 33 ± 1.52 09. 66 ± 0.57 05. 66 ± 1.52 07. 33 ± 1.52 04. 66 ± 0.57 05. 66 ± 1.57 NA NA 17.00 ± 0.00
47 Sennaauriculata (L.) F 06. 00 ± 0.00 04. 66 ± 0.57 07. 66 ± 1.52 05. 33 ± 1.15 07. 66 ± 1.52 05. 33 ± 1.52 08. 33 ± 1.15 05. 66 ± 1.57 05. 66 ± 0.57 NA NA 21.00 ± 0.00
  Roxb.                          
48 SennatoraL. L 06. 33 ± 0.57 05. 66 ± 1.52 06. 66 ± 1.57 05. 66 ± 0.57 09. 33 ± 0.57 05. 66 ± 1.57 08. 66 ± 1.57 06. 66 ± 1.52 05. 33 ± 1.52 NA NA 16. 66 ± 0.57
49 SolanumnigrumL. L 06. 66 ± 0.57 05. 00 ± 0.00 08. 66 ± 0.57 07. 00 ± 0.00 08. 33 ± 1.15 07. 66 ± 0.57 08. 66 ± 1.52 08. 66 ± 1.57 08. 33 ± 1.15 06.33 ± 1.15 NA 21. 66 ± 1.15
50 SterculiafoetidaL. S 10. 33 ± 0.57 05. 33 ± 1.52 08. 33 ± 1.15 06. 66 ± 1.57 07. 66 ± 1.57 06. 66 ± 0.57 09. 33 ± 1.52 06. 66 ± 0.57 07. 00 ± 0.00 NA NA 21.00 ± 0.00
51 Semecarpusanacardium L. B 07. 33 ± 1.52 05. 66 ± 0.57 07. 66 ± 1.57 05. 66 ± 1.52 06. 66 ± 0.57 05. 66 ± 1.52 06. 33 ± 1.52 05. 66 ± 0.57 NA NA NA 17. 66 ± 1.15
52 Tamarindus indica Linn. L NA 04. 66 ± 0.57 06.66 ± 1.57 04. 66 ± 0.57 0833 ± 1.52 07. 66 ± 1.57 08. 33 ± 1.52 06.00 ± 0.00 06. 33 ± 1.52 NA NA 21.00 ± 0.00
53 TectonagrandisL. L 06. 66 ± 1.57 05. 66 ± 1.57 08. 66 ± 0.57 06. 66 ± 1.57 07. 00 ± 0.00 04. 33 ± 1.52 09. 00 ± 1.00 06. 66 ± 0.57 05. 66 ± 1.57 NA NA 18. 66 ± 0.57
54 Tino sporacordifolia (Willd.) J.Hook & Thoms. L NA NA 08. 66 ± 1.57 05. 33 ± 1.15 08. 00 ± 0.00 05. 33 ± 1.52 07. 66 ± 0.57 06. 33 ± 1.15 05.33 ± 0.57 NA NA 05. 33 ± 1.52
55 Tephrosiapurpurea (L.) Pers. L 05. 33 ± 1.52 05. 66 ± 0.57 06. 33 ± 0.57 05. 33 ± 0.57 08. 33 ± 1.52 05. 66 ± 0.57 09. 00 ± 0.00 04. 33 ± 0.57 04. 66 ± 1.57 NA NA 17. 66 ± 1.15
56 ThevetianerrifoliaJuss. L 05. 33 ± 0.57 04. 00 ± 0.00 07. 00 ± 0.00 04. 66 ± 0.57 08. 66 ± 1.57 05. 33 ± 0.57 06. 33 ± 1.52 0400 ± 0.00 05. 00 ± 0.00 NA NA 22.00 ± 0.00
57 TribulusterrestrisL. A 06. 66 ± 1.57 04. 66 ± 1.57 09. 00 ± 0.00 05. 66 ± 1.57 07. 33 ± 1.15 05. 66 ± 0.57 07. 33 ± 1.52 05. 66 ± 1.57 05. 33 ± 1.52 NA NA 20.00 ± 0.00
58 TridaxprocumbensLinn. A 07. 66 ± 0.57 14. 66 ± 1.57 12. 33 ± 1.52 16.66 ± 0.57 NA 11. 66 ± 1.57 06. 33 ± 0.57 08. 00 ± 0.00 NA NA NA 21. 66 ± 1.15
59 VitexnegundoL. L 05. 33 ± 1.52 05. 00 ± 0.00 05. 66 ± 0.57 05. 00 ± 0.00 09. 33 ± 1.52 07. 00 ± 0.00 07. 33 ± 0.57 04. 00 ± 1.00 07. 00 ± 0.00 04.33 ± 1.52 NA 20.00 ± 0.00
60 ZingiberofficinaleRosce. R 08. 66 ± 1.52 06. 33 ± 1.52 07. 00 ± 0.00 05. 33 ± 1.15 10. 00 ± 1.00 05. 00 ± 1.00 06. 33 ± 1.15 04. 33 ± 1.52 05. 66 ± 1.57 NA NA 17. 66 ± 0.57
61 ZizyphusjujubaLam. B 05.33 ± 1.52 05. 66 ± 1.57 05.33 ± 0.57 04.33 ± 1.52 05.00 ± 0.00 04.00 ± 1.00 09.33 ± 0.57 05.33 ± 0.57 05. 00 ± 1.00 NA NA 20. 66 ± 0.57
1=5 mg/ml, 2=2.5 mg/ml, P= Pet ether extract, C= Chloroform extract, E=Ethyl acetate extract, M=Methanol extract, A=Aqueous extract, C=Control (DMF), S=Standard (Ketoconazole 1mg/ml), NA=No Activity, Parts used=L. Leaf, R. Rhizome, A. Ariel, F. Flower, B. Bark, S. Seed.
Table 1: Antidermatophytic (M. gypseum) screening of traditional plants drugs of Hyderabad Karnataka region.
Goto home»