alexa Marek Szymkowicz | OMICS International
ISSN: 2157-7560

Journal of Vaccines & Vaccination
Open Access

Like us on:
OMICS International organises 3000+ Global Conferenceseries Events every year across USA, Europe & Asia with support from 1000 more scientific Societies and Publishes 700+ Open Access Journals which contains over 50000 eminent personalities, reputed scientists as editorial board members.

Open Access Journals gaining more Readers and Citations

700 Journals and 15,000,000 Readers Each Journal is getting 25,000+ Readers

This Readership is 10 times more when compared to other Subscription Journals (Source: Google Analytics)
 

Marek Szymkowicz

Surgery Ward of Regional Hospital in Nysa, Poland
Biography

"Lekarz Szymkowicz Marek - Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie - Szpital w Nysie - Oddział Chirurgii Ogólnej" to ośrodek lekarski specjalizujący się w zabiegach chirurgicznych. Przychodnia zatrudnia docenianych chirurgów dysponujących ogromnym doświadczeniem, a wszelkie usługi przeprowadzane są z wykorzystaniem najlepszej aparatury najwyższej jakości, co zapewnia satysfakcjonujące rezultaty leczenia. Każdy pacjent może liczyć na przyjazną atmosferę, sprawną obsługę, a także krótkie terminy czekania na wizytę u lekarza. Adres firmy "Lekarz Szymkowicz Marek - Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie - Szpital w Nysie - Oddział Chirurgii Ogólnej" to: Bohaterów

Research Interest

Immune Complexes-Like Disease in the Course of Enterobacter cloacae sepsis Due to Cholelithic Cholecystitis, Preceded by Influenza Vaccination

Publications

Immune Complexes-Like Disease in the Course of Enterobacter cloacae sepsis Due to Cholelithic Cholecystitis, Preceded by Influenza Vaccination

Slawomir Tubek, Jozef Bojko, Magdalena Zurek, Krzysztof Kaminski, Marek Szymkowicz, Janusz Pichurski and Renata Szygula

Research Article: J Vaccines Vaccin 2011, 2:119

Peer Reviewed Journals
 
Make the best use of Scientific Research and information from our 700 + peer reviewed, Open Access Journals
International Conferences 2018-19
 
Meet Inspiring Speakers and Experts at our 3000+ Global Annual Meetings

Contact Us

Agri & Aquaculture Journals

Dr. Krish

[email protected]

1-702-714-7001Extn: 9040

Biochemistry Journals

Datta A

[email protected]

1-702-714-7001Extn: 9037

Business & Management Journals

Ronald

[email protected]

1-702-714-7001Extn: 9042

Chemistry Journals

Gabriel Shaw

[email protected]

1-702-714-7001Extn: 9040

Clinical Journals

Datta A

[email protected]

1-702-714-7001Extn: 9037

Engineering Journals

James Franklin

[email protected]

1-702-714-7001Extn: 9042

Food & Nutrition Journals

Katie Wilson

[email protected]

1-702-714-7001Extn: 9042

General Science

Andrea Jason

[email protected]

1-702-714-7001Extn: 9043

Genetics & Molecular Biology Journals

Anna Melissa

[email protected]

1-702-714-7001Extn: 9006

Immunology & Microbiology Journals

David Gorantl

[email protected]

1-702-714-7001Extn: 9014

Materials Science Journals

Rachle Green

[email protected]

1-702-714-7001Extn: 9039

Nursing & Health Care Journals

Stephanie Skinner

[email protected]

1-702-714-7001Extn: 9039

Medical Journals

Nimmi Anna

[email protected]

1-702-714-7001Extn: 9038

Neuroscience & Psychology Journals

Nathan T

[email protected]

1-702-714-7001Extn: 9041

Pharmaceutical Sciences Journals

Ann Jose

[email protected]

1-702-714-7001Extn: 9007

Social & Political Science Journals

Steve Harry

[email protected]

1-702-714-7001Extn: 9042

 
© 2008- 2018 OMICS International - Open Access Publisher. Best viewed in Mozilla Firefox | Google Chrome | Above IE 7.0 version