alexa Prezervarea Splinei ?ntr-Un Caz de Chist Splenic Voluminos | OMICS International
[Jurnalul de Chirurgie]
ISSN: 1584-9341
Journal of Surgery
Make the best use of Scientific Research and information from our 700+ peer reviewed, Open Access Journals that operates with the help of 50,000+ Editorial Board Members and esteemed reviewers and 1000+ Scientific associations in Medical, Clinical, Pharmaceutical, Engineering, Technology and Management Fields.
Meet Inspiring Speakers and Experts at our 3000+ Global Conferenceseries Events with over 600+ Conferences, 1200+ Symposiums and 1200+ Workshops on
Medical, Pharma, Engineering, Science, Technology and Business

Prezervarea Splinei ?ntr-Un Caz de Chist Splenic Voluminos

Velicescu C1,2*, Mihaela Blaj1,3, Pădureanu S1,2, Dogaru C1,2, Dragostin I2, Opincă C2 and Burcoveanu C1,2

1Departamentul de chirurgie, Universitatea de Medicină și Farmacie Gr. “T. Popa”, Iași, Romania

2Clinica a IV a Chirurgie, Spitalul “Sf. Spiridon”, Iași, Romania

3Clinica A.T.I. Spitalul “Sf. Spiridon”, Iași, Romania

*Corresponding Author:
Cristian Velicescu, MD
4th Surgical Unit, “St. Spiridon” Hospital Iași
Bd. Independenței, No 1, 700111, Iași, Romania
Tel: +40 (0) 232 232 24 08 22
E-mail: [email protected]

Received date: October 19, 2013; Accepted date: December 30, 2013; Published date: May 15, 2014

Citation: Velicescu C, Blaj M, Padureanu S, Dogaru C and Dragostin I (2014) Prezervarea Splinei Într-Un Caz de Chist Splenic Voluminos. Journal of Surgery [Jurnalul de Chirurgie] 10:19:83-85. doi: 10.7438/1584-9341-10-1-19

Copyright: © 2014 Velicescu C, et al. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author(s) and source are credited.

Visit for more related articles at Journal of Surgery

Abstract

Splenic cysts are uncommon, not frequently encountered in surgical practice. Generally, they are considered to be either parasitic or non-parasitic. We report the case of a young woman who presented with pain in the left upper abdomen quadrant and nausea. Ultrasonography and CT scan revealed a giant cystic lesion arising from the splenic hilum compressing the stomach and pancreas. At laparotomy a huge cyst was found which was affecting also the splenic vein and artery. Through a meticulous surgical technique it was possible to preserve the spleen in this particular case. Cystectomy with spleen preservation is the treatment of choice for spleen cystic lesions, especially in young patients, due to its immunologic functions.

Keywords

Splenic Cysts; Spleen Preservation Surgery

Introducere

Chisturile splenice neparazitare sunt boli rare, dar care, odată cu utilizarea pe scară largă a ecografiei abdominale, au început să fie mai frecvent diagnosticate. Cel mai frecvent sunt asimptomatice și diagnosticul este de regulă incidental în cursul unei examinări ecografice “de rutină”. Totuși unii pacienți pot prezenta dureri abdominale nesistematizate în hipocondrul stâng [1].

Chisturile splenice sunt mult mai frecvente decât leziunile solide; chisturile “adevărate” trebuie să fie diferențiate de pseudochisturile de pancreas și de degenerare chistică în urma contuziei splenice sau a infarctului splenic.

Chisturile pot fi congenitale (chisturi epidermoide), infecțioase (abces sau chist hidatic) sau neoplazice (limfangiome sau angiom cu necroză tumorală). În funcței de etiologie, chisturile splenice reprezintă o indicație de splenectomie (totală sau parțială); cu toate acestea la pacienții tineri se preferă prezervarea splinei pentru a limita expunerea pacienților la infecții severe [2-5].

Prezentare Caz

Pacienta G.G. de 23 ani, din mediul rural, studentă, se internează pentru simptomatologie nespecifică: dureri în hipocondrul și flancul stâng mai ales în timpul efortului fizic, tulburări dispeptice. Pacienta nu prezintă antecedente heredo-colaterale sau patologice semnificative.

Examenul clinic decelează în hipocondrul stâng o formațiune tumorală dură, moderat dureroasă la palpare, care pare a aparține de splină. Probele biologice sunt în limite normale. Examenul ecografic evidențiază o formațiune chistică de 30×20 cm situată în hilul splinei fără limită de demarcație de parenchimul splenic, care amprentează corpul gastric și coada pancreasului și comprimă vena și artera splenică.

Examenul Computer Tomografic (CT) confirmă prezența unei formațiuni tumorale, rotunde, bine delimitate, de aspect chistic, de peste 20 cm diametru cu perete de 4 mm grosime și cu o calcificare de 4×5 cm; tumora este localizată la nivelul hilului splenic venind în contact cu marea curbură gastrică, corpul și coada pancreasului (Figure 1).

surgery-Examen-CT

Figure 1: Examen CT cu substanţă de contrast – formaţiune chistică voluminoasă în hilul splinei.

S-a intervenit chirurgical sub anestezie generală; s-a practicat o incizie în “S” cu pătrunderea în cavitatea peritoneală. După secțiunea ligamentului gastro-colic se expune în un chist splenic gigant (cca 20 cm) situat în hilul splenic, cu o zonă de calcificare parietală de 4×5 cm, fără a se putea vizualiza inițial parenchimul splenic. Aspectul macroscopic este dificil de diferențiat de un chist hidatic splenic (Figure 2).

surgery-Aspect-intraoperator

Figure 2: Aspect intraoperator - formaţiune chistică splenică voluminoasă ce prezintă o calcificare parietală de 4×5 cm.

După izolarea câmpului operator și mobilizarea completă a chistului, se pune în evidență parenchimul splenic de aspect macroscopic, normal. Se practică ablația chistului (chistectomie ideală) cu minim de țesut splenic atașat chistului, hemostază atentă și prezervarea vaselor splenice (Figures 3 and 4).

surgery-Chistectomia

Figure 3: Chistectomia “ideală”; hemostază atentă la nivelul parenchimului splenic.

surgery-parenchimul-splenic

Figure 4: Aspect final după chistectomia "ideală”; de remarcat parenchimul splenic restant de aspect normal.

Evoluția postoperatorie este favorabilă, cu reluarea tranzitului intestinal și a toleranței digestive; evaluarea ecografică de control la 72 ore postoperator, arată un parenchim splenic normal, cu flux prezent în vasele splenice.

Pacienta se externează la 5 zile postoperator și este dispensarizată periodic; la doi ani de la intervenție nu prezintă recidivă.

Examenul anatomo-patologic al peretelui chistului relevă prezența unui chist epidermoid, țesutul splenic adiacent având o structură normală.

Discuții

Chisturile splenice neparazitare sunt clasic împărțite în două categorii: chisturile primare, ce includ chisturile congenitale (epidermoide), hemangioamele chistice, limfangioame, chisturi dermoide, chisturi neoplazice, tapetate la interior de un strat celular epitelial/mezotelial, și chisturile secundare (pseudo-chisturi), ce se dezvoltă în parenchimul splenic posttraumatic sau postinfecțios, și care nu prezintă formal un strat celular bazal [1]. Există însă autori care împărtășesc altă opinie: toate chisturile neparazitare sunt de origine congenitală, iar traumatismul nu este un factor patogenic principal în apariția chistului [2].

Chisturile splenice primare epidermoide sunt considerate de origine embrionară (disontogenetice), prezintă un vârf al frecvenței în copilărie și sunt o patologie mai des întâlnită în populația pediatrică [6], spre deosebire de chisturile secundare care totalizează peste 80% dintre leziunile chistice splenice neparazitare la adulți.

Dimensiunea medie a chisturilor splenice este de 13 cm, cu limite foarte variabile (4-20 cm) [7]. Cei mai mulți autori optează pentru intervenția chirurgicală dacă pacientul este simptomatic sau dacă dimensiunile chistului depășesc 4-5 cm, pentru restul leziunilor recomandându-se dispensarizarea clinică și imagistică [7]. Cu excepția leziunilor maligne, tratamentul chirurgical are drept obiectiv conservarea e parenchim splenic, mai ales la copii și tineri, pentru a evita complicațiile infecțioase [7,8].

Chisturile splenice simptomatice au indicație operatorie clară. Chistectomia parțială laparoscopică sau clasică (fenestrare) este o metodă sigură și eficientă, cu morbiditate minimă însă cu rată de recidivă semnificativă [9]. Recidivele pot fi de mici dimensiuni și asimptomatice, astfel încât nu necesită întotdeauna reintervenții. Unele recidive simptomatice pot beneficia de drenajul percutan ecoghidat și doar un număr limitat de cazuri necesită reintervenție chirurgicală. Tratamentul optim este considerat a fi chistectomia ideală, realizată pe care clasică sau minim invazivă, ce permite evitarea recidivelor [10,11].

Concluzii

Chistectomia ideală reprezintă metoda optimă de tratament a chisturilor splenice primare (cu excepția neoplaziilor) având avantajul conservării parenchimului și funcțiilor splinei și permite evitarea morbidității generate de recidivele după chistectomiile parțiale.

Conflict De Interese

Autorii nu declară nici un conflict de interese.

Bibliografie

Select your language of interest to view the total content in your interested language
Post your comment

Share This Article

Relevant Topics

Recommended Conferences

Article Usage

  • Total views: 11953
  • [From(publication date):
    May-2014 - Mar 20, 2018]
  • Breakdown by view type
  • HTML page views : 8185
  • PDF downloads : 3768
 

Post your comment

captcha   Reload  Can't read the image? click here to refresh

Peer Reviewed Journals
 
Make the best use of Scientific Research and information from our 700 + peer reviewed, Open Access Journals
International Conferences 2018-19
 
Meet Inspiring Speakers and Experts at our 3000+ Global Annual Meetings

Contact Us

Agri & Aquaculture Journals

Dr. Krish

[email protected]

1-702-714-7001Extn: 9040

Biochemistry Journals

Datta A

[email protected]

1-702-714-7001Extn: 9037

Business & Management Journals

Ronald

[email protected]

1-702-714-7001Extn: 9042

Chemistry Journals

Gabriel Shaw

[email protected]

1-702-714-7001Extn: 9040

Clinical Journals

Datta A

[email protected]

1-702-714-7001Extn: 9037

Engineering Journals

James Franklin

[email protected]

1-702-714-7001Extn: 9042

Food & Nutrition Journals

Katie Wilson

[email protected]

1-702-714-7001Extn: 9042

General Science

Andrea Jason

[email protected]

1-702-714-7001Extn: 9043

Genetics & Molecular Biology Journals

Anna Melissa

[email protected]

1-702-714-7001Extn: 9006

Immunology & Microbiology Journals

David Gorantl

[email protected]

1-702-714-7001Extn: 9014

Materials Science Journals

Rachle Green

[email protected]

1-702-714-7001Extn: 9039

Nursing & Health Care Journals

Stephanie Skinner

[email protected]

1-702-714-7001Extn: 9039

Medical Journals

Nimmi Anna

[email protected]

1-702-714-7001Extn: 9038

Neuroscience & Psychology Journals

Nathan T

[email protected]

1-702-714-7001Extn: 9041

Pharmaceutical Sciences Journals

Ann Jose

[email protected]

1-702-714-7001Extn: 9007

Social & Political Science Journals

Steve Harry

[email protected]

1-702-714-7001Extn: 9042

 
© 2008- 2018 OMICS International - Open Access Publisher. Best viewed in Mozilla Firefox | Google Chrome | Above IE 7.0 version