alexa Laparoscopic Left Adrenalectomy for a Left Corticosteroid-Producing Adrenal Tumor | OMICS International
[Jurnalul de Chirurgie]
ISSN: 1584-9341
Journal of Surgery
Make the best use of Scientific Research and information from our 700+ peer reviewed, Open Access Journals that operates with the help of 50,000+ Editorial Board Members and esteemed reviewers and 1000+ Scientific associations in Medical, Clinical, Pharmaceutical, Engineering, Technology and Management Fields.
Meet Inspiring Speakers and Experts at our 3000+ Global Conferenceseries Events with over 600+ Conferences, 1200+ Symposiums and 1200+ Workshops on
Medical, Pharma, Engineering, Science, Technology and Business

Laparoscopic Left Adrenalectomy for a Left Corticosteroid-Producing Adrenal Tumor

Radu Mircea Neagoe1*, Daniela Tatiana Sala1 and Titus Cvasciuc2

1Second Department of Surgery, Emergency Mureș County Hospital, University of Medicine and Pharmacy Târgu Mureș, Romania

2“Polisano” Medical Center, Sibiu, Romania

*Corresponding Author:
Radu M. Neagoe MD, PhD
2nd Department of Surgery
Emergency Mureș County Hospital
Str. Gh. Marinescu No 50, 540136
Târgu Mureș, Romania
Tel: +40 (0) 265 21 21 11
Fax: +40 (0) 265 21 21 11
E-mail: [email protected]

Received Date: February 14, 2014; Accepted Date: March 30, 2014; Published Date: September 20, 2014

Citation: Neagoe RM, Sala DT, Cvasciuc T. Laparoscopic Left Adrenalectomy for a Left Corticosteroid-Producing Adrenal Tumor. Journal of Surgery [Jurnalul de chirurgie] 2014; 10(2):187-188. doi: 10.7438/1584-9341-10-2-22

Copyright: © 2014 Neagoe RM, et al. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

Visit for more related articles at Journal of Surgery

Abstract

Cushing Syndrome (CS) is a chronic condition due to sustained exposure to glucocorticoid excess. Most frequent clinical manifestations are obesity, “moon face”, muscle weakness, osteoporosis, menstrual irregularities, high blood pressure, diabetes. Sometimes the signs and symptoms are overt (subclinical Cushing Syndrome). The most frequent tests used are 24 hours urinary free cortisol, dexamethasone suppression tests, plasma ACTH levels as well as CT/ MRI to localize the adrenal tumor. The surgical treatment is adrenalectomy. This video present a left laparoscopic adrenalectomy for a CS secondary to a left adrenal adenoma. The patient is placed in a right lateral position. Operative steps are: mobilization of the left colon, mobilization of the spleen and tail of the pancreas by dividing the splenoparietal ligament, division of the splenorenal ligament, identification of the adrenal vessels, dissection of the adrenal gland (starting medial, continuing posterior and ending lateral on the surface of the kidney) and extraction of the specimen in an endobag. Postoperative follow-up was uneventful. CONCLUSION: In our opinion laparoscopic adrenalectomy is the gold standard procedure for adrenal CS.

Keywords

Cushing Syndrome; Adrenal Tumors; Laparoscopic Adrenalectomy

Introduction

Sindromul Cushing (CS) se caracterizează prin secreția în exces de glucocorticoizi. Ne referim în continuare la CS endogen, ACTH independent, care reprezintă 20-30 % din cazuri și este determinat de tumori adrenale corticosecretante (adenoame și mai rar carcinoame) [1,2].

Simptomele și semnele clinice frecvente ale acestei afecțiuni sunt obezitate, pletoră, față de „lună plină”, atrofie tegumentară, echimoze, hipertensiune, diabet sau alterarea toleranței la glucoză, disfuncție sexuală, slăbiciune musculară, striuri roșii cutanate, tulburări psihice, osteoporoză, edeme gambiere. Simptomele pot fi discrete – așa numitul sindrom Cushing sub clinic [3-6].

Pentru diagnosticul biochimic se determină cortisolul liber din urina de 24 de ore, cortisolul salivar nocturn sau se efectuează testul de supresie la dexametazonă (1 mg). În situația în care unul din aceste teste este modificat, se efectuează testul de supresie la dexametazonă de 48 de ore (8 mg/zi timp de 2 zile) care, dacă este pozitiv, confirmă diagnosticul. Determinarea ACTH-ului seric permite stabilirea diagnosticului de formă clinică (valori scăzute = sindrom Cushing ACTH independent). Imagistica (CT/RMN) va confirma prezența adenomului suprarenalian [3-7].

Suprarenalectomia Stângă - timpi Operatori

Operația de elecție pentru adenomul stâng suprarenalian corticosecretant este adrenalectomia stângă laparoscopică. Instrumentarul cuprinde, pe lângă trusa “clasică” de laparoscopie, depărtătorul de tip “șarpe”, instrumentar de termofusiune, 3 trocare (2 de 10 mm și unul de 5 mm) și camera de 30 grade [8-10].

Poziția pacientului este decubitul lateral drept. Trocarul optic (10 mm) este introdus prin metoda „open” , pe linia axilară anterioară (aproximativ la 2-3 cm de rebordul costal); al doilea trocar (10 mm) se introduce pe linia axilară medie sau posterioară, astfel încât să obținem o triangulatie optimă, iar al treilea trocar (5 mm), pe linia medioclaviculară. Opțional, când avem nevoie de un depărtător, folosim un trocar de 5 mm subxifoidian [8-10].

Operația începe prin mobilizarea adevată a flexurii stângi a colonului; următorul pas constă în mobilizarea splinei împreună cu coada pancreasului, prin secționarea ligamentului splenoparietal (mobilizare efectuată până la diafragm, cu vizualizarea fundusului gastric). Se secționează ligamentul splenorenal, astfel încât la sfârșitul disecției, splina și pancreasul să „cadă” medial, în mare parte datorită gravitației. Disecția splinei și pancreasului distal expune rinichiul și glanda suprarenală stângă; intervenția continuă cu identificarea venei diafragmatice stângi și a venei suprarenale principale, aceasta din urmă fiind disecată, clipată și secționată (a nu se face confuzie cu vena renală stângă, mai ales în tumorile de dimensiuni mari). Disecția este continuată în plan posterior și lateral, cu detașarea glandei tumorale de pe planul muscular posterior și suprafața rinichiului stâng; pediculii vasculari mai mici pot fi clipați sau sectionați cu pensa cu ultrasunete. Extragerea tumorii se face într-un „endobag”; nu utilizăm tuburi de dren de rutină, iar închiderea plăgilor se face în manieră obișnuită [8-10].

Suprarenalectomia necesită, alături de măsurile generale de îngrijire postoperatorie (antibioprofilaxie, profilaxia bolii trombo-embolice etc.) și câteva măsuri specifice. Controlul hipertensiunii arteriale și a diabetului zaharat sunt deosebit de importante la acești pacienți. În ceea ce privește substituția cu glucocorticoizi, pentru prevenirea insuficienței corticosuprarenaliene, utilizăm pentru început hidrocortizon i.v. iar ulterior, după reluarea alimentației, tablete de prednison sau prednisolon. Durata terapiei este de 6-12 luni pentru adrenalectomia unilaterală și pentru restul vieții pentru cea bilaterală [8-10].

Conflict de Interese

Autorii nu declară niciun conflict de interese.

Bibiliografie

Select your language of interest to view the total content in your interested language
Post your comment

Share This Article

Relevant Topics

Recommended Conferences

Article Usage

  • Total views: 11671
  • [From(publication date):
    September-2014 - Feb 25, 2018]
  • Breakdown by view type
  • HTML page views : 7901
  • PDF downloads : 3770
 

Post your comment

captcha   Reload  Can't read the image? click here to refresh

Peer Reviewed Journals
 
Make the best use of Scientific Research and information from our 700 + peer reviewed, Open Access Journals
International Conferences 2018-19
 
Meet Inspiring Speakers and Experts at our 3000+ Global Annual Meetings

Contact Us

Agri & Aquaculture Journals

Dr. Krish

[email protected]

1-702-714-7001Extn: 9040

Biochemistry Journals

Datta A

[email protected]

1-702-714-7001Extn: 9037

Business & Management Journals

Ronald

[email protected]

1-702-714-7001Extn: 9042

Chemistry Journals

Gabriel Shaw

[email protected]

1-702-714-7001Extn: 9040

Clinical Journals

Datta A

[email protected]

1-702-714-7001Extn: 9037

Engineering Journals

James Franklin

[email protected]

1-702-714-7001Extn: 9042

Food & Nutrition Journals

Katie Wilson

[email protected]

1-702-714-7001Extn: 9042

General Science

Andrea Jason

[email protected]

1-702-714-7001Extn: 9043

Genetics & Molecular Biology Journals

Anna Melissa

[email protected]

1-702-714-7001Extn: 9006

Immunology & Microbiology Journals

David Gorantl

[email protected]

1-702-714-7001Extn: 9014

Materials Science Journals

Rachle Green

[email protected]

1-702-714-7001Extn: 9039

Nursing & Health Care Journals

Stephanie Skinner

[email protected]

1-702-714-7001Extn: 9039

Medical Journals

Nimmi Anna

[email protected]

1-702-714-7001Extn: 9038

Neuroscience & Psychology Journals

Nathan T

[email protected]

1-702-714-7001Extn: 9041

Pharmaceutical Sciences Journals

Ann Jose

[email protected]

1-702-714-7001Extn: 9007

Social & Political Science Journals

Steve Harry

[email protected]

1-702-714-7001Extn: 9042

 
© 2008- 2018 OMICS International - Open Access Publisher. Best viewed in Mozilla Firefox | Google Chrome | Above IE 7.0 version