alexa Het Comfortroom-project Mediant
Clinical Research

Clinical Research

Journal of Clinical Research & Bioethics

Author(s): RCA De Veen

Abstract Share this page

Comfortrooms zijn prettig ingerichte kamers die bedoeld zijn om patiënten die in crisis verkeren op te vangen om zo separatie te voorkomen. Bij comfortrooms hoort een aanpak, het 'engagementmodel'. In dat model zijn klantvriendelijkheid, traumageïnformeerdheid, aandacht voor de fysieke omgeving en ervaringsdeskundigheid centrale begrippen. Comfortrooms worden in verschillende Nederlandse psychiatrische ziekenhuizen succesvol als interventie gebruikt; ze leiden tot reductie van het aantal separaties. Een kwaliteitsproject als dit vraagt energie, inzet en commitment van de individuele medewerkers en de organisatie. Daarnaast is veranderingsbereidheid belangrijk. Of het lukt om een dergelijk project te implementeren is een test voor die veranderingsbereidheid en voor de vitaliteit en flexibiliteit van een organisatie. Geïnspireerd leiderschap op verschillende niveaus is van groot belang voor het tot stand komen van kwaliteitsprojecten als deze. Een positief resultaat kan een helende werking hebben voor zowel cliënten, individuele medewerkers als de organisatie als geheel. In de discussiebijeenkomst zullen veranderingsbereidheid en de mogelijkheden om die te testen en bevorderen aan de orde komen. De ervaringen met het opstarten van een nieuw comfortroomproject in een ggz-organisatie die zich als zo vele in Nederland moet aanpassen aan de veranderingen in de geestelijke gezondheidszorg, worden geschetst.

  • To read the full article Visit
  • Subscription
This article was published in Tijdschrift voor Psychiatrie and referenced in Journal of Clinical Research & Bioethics

Relevant Expert PPTs

  • Neelam Saleem Punjani
    Understanding Underpinnings of Act of Violence against Polio workers: A Case study of Pakistan

Recommended Conferences

Peer Reviewed Journals
 
Make the best use of Scientific Research and information from our 700 + peer reviewed, Open Access Journals
International Conferences 2017-18
 
Meet Inspiring Speakers and Experts at our 3000+ Global Annual Meetings

Contact Us

Agri, Food, Aqua and Veterinary Science Journals

Dr. Krish

[email protected]

1-702-714-7001 Extn: 9040

Clinical and Biochemistry Journals

Datta A

[email protected]

1-702-714-7001Extn: 9037

Business & Management Journals

Ronald

[email protected]

1-702-714-7001Extn: 9042

Chemical Engineering and Chemistry Journals

Gabriel Shaw

[email protected]

1-702-714-7001 Extn: 9040

Earth & Environmental Sciences

Katie Wilson

[email protected]

1-702-714-7001Extn: 9042

Engineering Journals

James Franklin

[email protected]

1-702-714-7001Extn: 9042

General Science and Health care Journals

Andrea Jason

[email protected]

1-702-714-7001Extn: 9043

Genetics and Molecular Biology Journals

Anna Melissa

[email protected]

1-702-714-7001 Extn: 9006

Immunology & Microbiology Journals

David Gorantl

[email protected]

1-702-714-7001Extn: 9014

Informatics Journals

Stephanie Skinner

[email protected]

1-702-714-7001Extn: 9039

Material Sciences Journals

Rachle Green

[email protected]

1-702-714-7001Extn: 9039

Mathematics and Physics Journals

Jim Willison

[email protected]

1-702-714-7001 Extn: 9042

Medical Journals

Nimmi Anna

[email protected]

1-702-714-7001 Extn: 9038

Neuroscience & Psychology Journals

Nathan T

[email protected]

1-702-714-7001Extn: 9041

Pharmaceutical Sciences Journals

John Behannon

[email protected]

1-702-714-7001Extn: 9007

Social & Political Science Journals

Steve Harry

[email protected]

1-702-714-7001 Extn: 9042

 
© 2008-2017 OMICS International - Open Access Publisher. Best viewed in Mozilla Firefox | Google Chrome | Above IE 7.0 version
adwords