Events

Primers/
probes

Sequence (5′-3′)

PCR fragment size

Reference

T45

T45-Fa
T45-Rb
T45-Pc

5′-TCCCATTTATTTACGGTCAC
5′--bioTin-CCATGGGAATTCATTTACAA
5′-ALDd-aaaaaaaaaaTAAAATAAAGGGTAAAATCAATGGACACATGAATTATGCA

233

[19]

GT73

GT73-F
GT73-R
GT73-P

5′-CCATATTGACCATCATACTCATTGCT
5′--bioTin-GCTTATACGAAGGCAAGAAAAGGA
5′-ALD-aaaaaaaaaaCCCGGACATGAAGATCATCCTCCTTCCTTTCCTTGCCTTT

108

[20]

Oxy235

Oxy235-F Oxy235-R Oxy235-P

5′-GTGGACCCTTGAGGAAACTG
5′--bioTin-CTGACGACAGTTCTGCTCCAT
5′-ALD-aaaaaaaaaaTCAGCTGATGGCAAGTTAATCTCCCCGAAGTCGACAAGAC

324

[1]

Topas 19/2

Topas19/2-F
Topas 19/2-R
Topas 19/2-P

5′-AGTTCCAAACGTAAAACGGCTT
5′--bioTin-CGGCCTTAATCCCACCCCAG
5′-ALD-aaaaaaaaaaTCGTAACGTGACTCCCGGTCATATATCAGCGCCGGTCGG

110

[21]

Ms8

Ms8-1F
Ms8-1R
Ms8-P

5′-TATCGACCATGTACTCGACG
5′--bioTin-CCTTGAGGACGCTTTGATCATATT
5′-ALD-aaaaaaaaaaCCGAGTTCGACGGCCGAGTACTGAAGAGAAAATTGCAAA

123

[22]

Rf3

Rf3-1F
Rf3-1R
Rf3-P

5′-TTCTTTCAAGATGGGAATTAACATCT
5′--bioTin-TTTGTACAAAACTTGGACCCCTAGGT
5′-ALD-aaaaaaaaaaAAATTGCCTTTTCTTATCGCGAGATGAAAAAGGCATT

92

[22]

Ms1

Ms1-1F
Ms1-1R
Ms1-P

5′-CGAGCTTTCTAATTTCAAACTATTCGG
5′--bioTin-ATCTCTGGTTAAACATTCCATCTTTG
5′-ALD-aaaaaaaaaaCTCACAAAAACATCATCACCTGAGAATTCTCTGGAATC

141

[23]

Rf1

Rf1-1F
Rf1-1R
Rf1-P

5′-AGACCTCAATTGCGAGCTTTCTAAT
5′--bioTin-GGTGACTACACGCGACTCAT
5′-ALD-aaaaaaaaaaCGGGCCTAACTTTTGGTGTGATGATGCTGACTGGGTGAGG

100

[23]

Rf2

Rf2-1F
Rf2-1R
Rf2-P

5′-CTGTGGTCTCAAGATGGATCATTAA
5′--bioTin-ATCGACGTATATATAGCTGTGCCAG
5′-ALD-aaaaaaaaaaTATTGTACGGCTAAGAGCGAATTTGGCCGGTGAGTAATATT

138

[23]

aForward PCR primer. bReverse PCR primer. cProbe. dALD, aldehyde modification
Table 1: Information about the PCR primers and probes used in this study.
Goto home»