alexa

GET THE APP

Dersleri yüzünden oldukça stresli bir ruh haline sikiş hikayeleri bürünüp özel matematik dersinden önce rahatlayabilmek için amatör pornolar kendisini yatak odasına kapatan genç adam telefonundan porno resimleri açtığı porno filmini keyifle seyir ederek yatağını mobil porno okşar ruh dinlendirici olduğunu iddia ettikleri özel sex resim bir masaj salonunda çalışan genç masör hem sağlık hem de huzur sikiş için gelip masaj yaptıracak olan kadını gördüğünde porn nutku tutulur tüm gün boyu seksi lezbiyenleri sikiş dikizleyerek onları en savunmasız anlarında fotoğraflayan azılı erkek lavaboya geçerek fotoğraflara bakıp koca yarağını keyifle okşamaya başlar
Geophysical Investigation for Groundwater Potetial around Ladoke Akintola University of Technology Campus, Ogbomoso, Southwestern Nigeria | OMICS International| Abstract
ISSN: 2157-7617

Journal of Earth Science & Climatic Change
Open Access

Like us on:

Our Group organises 3000+ Global Conferenceseries Events every year across USA, Europe & Asia with support from 1000 more scientific Societies and Publishes 700+ Open Access Journals which contains over 50000 eminent personalities, reputed scientists as editorial board members.

Open Access Journals gaining more Readers and Citations
700 Journals and 15,000,000 Readers Each Journal is getting 25,000+ Readers

This Readership is 10 times more when compared to other Subscription Journals (Source: Google Analytics)
  • Research Article   
  • J Earth Sci Clim Change,
  • DOI: 10.4172/2157-7617.1000485

Geophysical Investigation for Groundwater Potetial around Ladoke Akintola University of Technology Campus, Ogbomoso, Southwestern Nigeria

Bayowa OG*, Fashola DK, Adegoke AB, Agesin AA and Oyeniyi SA
Department of Earth Sciences, Ladoke Akintola University of Technology, Ogbomoso, Nigeria
*Corresponding Author : Bayowa OG, Department of Earth Sciences, Ladoke Akintola University of Technology, Ogbomoso, Nigeria, Tel: +234803 082 0291, Email: [email protected]

Received Date: Jul 24, 2018 / Accepted Date: Aug 14, 2018 / Published Date: Aug 20, 2018

Keywords: Geophysical; Vertical Electrical Sounding (VES); Magnetic intensity; Basement depression; Groundwater potential; Ogbomoso

Select your language of interest to view the total content in your interested language

Post Your Comment Citation
Share This Article
Article Usage
  • Total views: 2259
  • [From(publication date): 0-2018 - Oct 02, 2022]
  • Breakdown by view type
  • HTML page views: 1781
  • PDF downloads: 478
Top