alexa Savi De Tove KM
ISSN:2167-7964

OMICS Journal of Radiology
Open Access

OMICS International organises 3000+ Global Conferenceseries Events every year across USA, Europe & Asia with support from 1000 more scientific Societies and Publishes 700+ Open Access Journals which contains over 50000 eminent personalities, reputed scientists as editorial board members.

Open Access Journals gaining more Readers and Citations

700 Journals and 15,000,000 Readers Each Journal is getting 25,000+ Readers

This Readership is 10 times more when compared to other Subscription Journals (Source: Google Analytics)

Savi De Tove KM

Borgou Departmental Centre, University of Parakou, Benin, France
Biography

Dominic Snijders studeerde Geneeskunde in Amsterdam, bij het VU Medisch Centrum. In 2004 behaalde hij daar zijn artsendiploma. Snijders vervolgde zijn specialisatie bij het MCH en Antonie van Leeuwenhoek. Hij promoveerde in 2012 op de behandeling van buiten het ziekenhuis opgelopen longontsteking in relatie tot de afweer van de patiënt zelf. In 2014 koos Snijders voor het Spaarne Ziekenhuis.

Research Interest


Ultrasonography transfontanellar; Cerebral ventricles size; Premature newborn; Newborn at term

Publications

Compared Ultrasonographic Study of the Third and Lateral Ventricles of Newborn at Term and of the Premature One

Yekpe Ahouansou HP, Biaou O, Savi De Tove KM, Gandji S, Sotchenou M and Boco V

Research Article: OMICS J Radiol 2015, 4: 204

DOI: 10.4172/2167-7964.1000204

Peer Reviewed Journals
 
Make the best use of Scientific Research and information from our 700 + peer reviewed, Open Access Journals
International Conferences 2017-18
 
Meet Inspiring Speakers and Experts at our 3000+ Global Annual Meetings

Contact Us

 
© 2008-2017 OMICS International - Open Access Publisher. Best viewed in Mozilla Firefox | Google Chrome | Above IE 7.0 version
adwords